MENU

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Modernizacja zaplecza gastronomiczno-cateringowego w Restauracji Stragona” mająca na celu rozwój działalności firmy dzięki udoskonaleniu usług gastronomicznych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt dotyczył rozwoju firmy w zakresie działalności gastronomiczno-cateringowej w miejscowości Strzegom. Charakter działalności polegał na świadczeniu usług gastronomicznych (śniadania, obiady, kolacje) dla gości restauracji, a także dla przybywających turystów. Zakładano również nawiązanie współpracy z lokalnymi rolnikami i producentami oferując dania kuchni lokalnej bazujących na świeżych składnikach. Całkowicie nowatorskim podejściem jest wdrożenie do życia idei SlowFood i oparcie oferowanych dań o kuchnię tradycyjną i produkty lokalne. Dodatkowo odpowiednie zaplecze umożliwia przygotowywanie posiłków dla pracowników okolicznych zakładów i fabryk - planowane jest nawiązanie stałej współpracy z firmami działającymi w okolicy Strzegomia i Świdnicy. W chwili obecnej usługi gastronomiczne w obiekcie są świadczone jedynie w podstawowym zakresie, z uwagi na ograniczenia sprzętowe.

Inwestycja polegała na zakupie:

1) kompleksowego wyposażenia gastronomiczno-cateringowego do lokalu, dzięki czemu możliwe jest przygotowywanie posiłków,

2) zakup instalacji fotowoltaicznej, która pozwoliła na zmniejszenie zużycia energii i zapewnienie równowagi energetycznej.

Całkowity koszt projektu: 198 527,10

Wartość dofinansowania: 125 000,00

Operacja przyczynia się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA GASTRONOMICZNO – HOTELARSKO – HANDLOWO - USŁUGOWA "STRAGONA" SPÓŁKA CYWILNA DARIUSZ PYLAK, PAWEŁ PYLAK realizuje projekt pt. "Wdrożenie nowoczesnej technologii warzenia oraz innowacyjnego piwa przez Stragona s.c."

Projekt realizowany jest przez firmę dotyczy wdrożenia nowoczesnej technologii warzenia oraz wprowadzenia do oferty innowacyjnego piwa bezchmielowego.

Projekt ma polegać na zakupie specjalistycznego sprzętu produkcyjnego: - zakup urządzeń minibrowaru - zakup technologii wytwarzania piwa i praw do jej wykorzystywania.

Efekty projekty obejmowały będą wprowadzenie produktu nieznanego i niestosowanego dotąd w Polsce, innowacyjnej technologii wytwarzania, wzrost przychodów z działalności oraz wzrost zatrudnienia. Projekt realizowany będzie w Strzegomiu.

Termin realizacji to 01.12.2020-31.03.2023.

Całkowity koszt projektu: 1 230 000 PLN

Wartość dofinansowania: 400 000 PLN.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.